PROJEKTE

Foto e artikullit

Rinia, Kujtesa Kolektive dhe Teatri Imersiv

Projekti 'Rinia, Kujtesa kolektive dhe Teatri Imersiv' lind në rrjedhën e produkteve dhe projekteve të Qendrës URA,...

Festivali i Artit të Ndaluar

...

Foto e artikullit
Foto e artikullit

New Born Memory, projekt i programit Erasmus+ mbi memorien kolektive në Shqipëri.

New Born Memory – është titulli i projektit mbi memorien kolektive, financuar nga programi Erasmus+ dhe zbatuar nga Qendra URA në...

Shkëmbim i të rinjve nga OJF Evropiane, projekt i programit Erasmus+ mbi memorien kolektive në Shqipëri.

New Born Memory – është titulli i projektit mbi memorien kolektive, financuar nga programi Erasmus+ dhe zbatuar nga Qendra URA në...

Foto e artikullit
Foto e artikullit

Fjalë Burri!

Angazhimi i Burrave dhe Djemve kundër Dhunës me bazë Gjinore në Shqipëri”

Një projekt që solli ndërthurje...

BUNK’ART - 70 vjet pas çlirimit

Ky projekt, unik në llojin e tij nën formën e një ekspozite video-muzeale, hap horizontin e një ndërtimi të memories...

Foto e artikullit