PUBLIKIME

Foto e artikullit

Fjalë Burri!

Angazhimi i Burrave dhe Djemve kundër Dhunës me bazë Gjinore në Shqipëri”

Një projekt që solli ndërthurje...

BUNK’ART - 70 vjet pas çlirimit

Ky projekt, unik në llojin e tij nën formën e një ekspozite video-muzeale, hap horizontin e një ndërtimi të memories...

Foto e artikullit
Foto e artikullit

Stop NDOTJE

Projekti “STOP ndotje”, kishte si qëllim primar stimulimin e qytetarëve që të bëjnë pjesën e tyre në...