MBI SHOQËRINË CIVILE SHQIPTARE

Foto e artikullit

Organizatat e shoqërisë civile, rol cilësor në zhvillimin e sipërmarrësisë sociale në Shqipëri

Qendra URA mori pjesë konferencën kombëtare “Roli i Organizatave të Shoqërisë Civile në zhvillimin e Sipërmarrësisë...

Projekt/Manual për pjesëmarrjen e publikut në vendimarrje

Kuvendi i Shqipërisë, nisur nga parimi se pjesëmarrja e publikut në vendimmarrje është një element thelbësor...

Foto e artikullit