KUSH JEMI

Qendra URA është një organizatë jofitimprurëse e themeluar në vitin 2008 nga një grup artistësh dhe aktivistësh të shoqërisë civile për të kontribuar në krijimin e një shoqërie solidale, duke u ofruar me një qasje te re për të rivlerësuar ambientin shqiptar dhe burimet e tij historiko – artistiko – kulturore, duke stimuluar kështu ndërtimin e “urave lidhëse” për një dialog dhe një kohezion social, mes individëve dhe vendeve, në nivel promovues, përfaqësues dhe vendimmarrës.

Objektivat e Qendrës URA dhe synimet e saj për të ndërmarrë iniciativa të ndryshme lidhen ngushtë me: