• QENDRA URA
  • Me shume
Qendra URA është një organizatë jo-fitimprurëse e themeluar në vitin 2008 nga një grup studiuesish të shkencave juridike e sociale dhe aktivistë të shoqërise civile për të kontribuar në krijimin e një shoqërie solidale dhe koheze, duke stimuluar bashkëpunimin dhe mirëkuptimin ndërmjet individëve dhe istitucioneve, në nivel promovues, përfaqësues dhe vendimmarrës. Me shume

Projekte

  • Rinia, Kujtesa Kolektive dhe Teatri Imersiv
  • Me shume
  • New Born Memory, projekt i programit Erasmus+ mbi memorien kolektive në Shqipëri.
  • Me shume
  • Shkëmbim i të rinjve nga OJF Evropiane, projekt i programit Erasmus+ mbi memorien kolektive në Shqipëri.
  • Me shume

NEWSROOM

Creative Europe Media Desk Albania, sesion informimi

Creative Europe Media Desk Albania “Zyra ndihmëse e nën programit Media” e programi të BE –së “Evropa Krijuese

Me shume
Sesion informimi për nënprogramin Media/“Evropa Krijuese 2014–2020”

Sesion informimi për mënyrën e aplikimit në thirrjen për propozime “Shpërndarja online e filmit Evropian”,

Me shume
Me shume

Një shoqëri shqiptare ku në bazë qëndron roli i individit